Kortvariga aktiviteter 

Dessa aktiviteter passar bra som engångshändelser. Om ni till exempel ska fira något eller behöver inspiration för musikundervisningen på förskolan.

Man kan också kombinera de olika aktiviteterna och skräddarsy det efter era önskemål. Att till exempel ha en kortare sångstund där de barn som vill

prova mikrofonen får göra det. därefter avslutar vi med disco! Möjligheterna är oändliga.

Sångstund


Jag gör sångstunder, stora som små, med en stor variation av sånger. Både sånger vi alla känner igen men också sånger vi kanske aldrig hört. Jag blandar lugna harmoniska sånger med snabba rörelsesånger för att få en bra dynamik i sångstunden och jobbar för att barnen ska nå och förstå de musikaliska grundelementen.

Mikrofonskola


Barnen presenteras för mikrofonen! De får träna på hur den används och testa på känslan av att uppträda för sina kompisar.


I denna aktivitet är en stor del att lyssna på sina kompisar och sjunga med i det som en annan i gruppen valt. Pedagogerna på avdelningen har också en viktig roll för att barnet ska känna trygghet då det kan vara lite nervöst att sjunga i en mikrofon. Men när de tar steget uppstår magi och de blir oftast väldigt stolta över att ha genomfört det. 

Danskoreografi + Disco


Jag leder enkla danskoreografier som passar barn i förskolan. Barnen ges verktyg för att känna musikens puls med hela kroppen. För att förstärka upplevelsen tar jag med enklare ljuseffekter. Det förhöjer stämningen och är ett redskap jag använder för att hålla barnens intresse uppe i aktiviteten, således kan vi jobba mer fördjupat med koreografin. 

Ljusshow


Barnen får träffa livs levande robotar (moving heads-lampor). Jag bygger upp en magisk ljusmiljö på er förskola som barnen både får utforska och leka med. Vid önskemål kan robotarna också berätta sagor.


För denna aktivitet krävs det ca en dag för installation i ett rum på er förskola som går att mörklägga.

Långvariga aktiviteter

Dessa aktiviteter kräver återkommande besök och vi jobbar mot ett långsiktigt mål tillsammans.

Kör


En kör är en härlig avslutning för de äldre barnen. Kanske en sommaravslutning för barn och vårdnadshavare? I den här aktiviteten övar vi upp sånger tillsammans med barnen och tränar på framförandet. Sen avslutar vi det med en stor föreställning. 

Låtskriveri


Vi skapar låtar tillsammans med barnen. Både text och melodi. Barnen får då sin avdelningslåt, eller en förskolelåt. Projektet lägger vi upp tillsammans.